Prawa autorskie

Filser.co

NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

Właściciel Filser.co dokłada najwyższych starań, by wszelkie treści dostarczane
przez ten portal nie naruszały praw osób trzecich. W szczególności zaś,
zgodnie z najlepszą wiedzą właściciela Filser.co, materiały udostępniane na
stronie są materiałami, których wykorzystanie w ramach Filser.co nie narusza
prawa autorskich osób trzecich (linking), a usuniecie materiałów ze strony
źródłowej usunie materiał także w Filser.co Filser.co nie przechowuje (hostuje) tych
materiałów. Dodatkowo, właściciel Filser.co na bieżąco monitoruje udostępniane
treści.

W przypadku, w którym udostępnione materiały naruszają lub mogą
naruszać prawa osób trzech właściciel Filser.co niezwłóczenie blokuje te
materiały i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.

Wszelkie wiadomości związane z ewentualnym naruszeniem praw osób
trzecich należy kierować mailowo na adres:

[email protected]